fbpx Skip to main content

BOSTEDET HOLME

Ett socialpsykiatrisk boende i Høje Tåstrup

De fysiska ramarna för Bostedet Holme är den tidigare huvudbyggnaden på Katrineberg Gods i Sengeløse. Huvudbyggnaden byggdes under perioden 1806 till 1919, men godset har sina rötter i medeltiden. Den gången hette det Byggeborg, och det var en herrgård med vallar, gravar och vindbroar. På 1940-talet uppfördes en ny huvudbyggnad, och på Katrineberg Gods bedriver man idag ett modernt lantbruk. Den dittillsvarande huvudbyggnaden såldes 1948 till Köpenhamns kommun, som fram till 1996 drev ett sjuk- och vårdhem på platsen. Hösten 1998 valde man att lägga ned psykiatrihemmet och i stället skapades så kallade socialpsykiatriska bostäder för 22 personer.

En livlig, aktiv och innovativ miljö
”Vi erbjuder ett litet och engagerat boende i fantastisk miljö”, berättar Kirstin Fokdal, som ansvarar för den dagliga verksamheten. ”Och vi är i full gång med att omskapa Holme till en livlig, aktiv och innovativ miljö där invånarna, som alla har en psykiatrisk sjukdom, får så vida ramar som möjligt, så att de kan utvecklas”. Ett gott inomhusklimat bidrar till en optimal behandlingsmiljö för de boende, och då Köpenhamns kommun i slutet av 90-talet beslöt sig för att satsa på nya tilläggsfönster till hela den gamla huvudbyggnaden i samband med att denna skulle renoveras, var det också för att komma åt problemet med kallras och drag. Lyckligtvis valde man att inte byta ut de gamla spröjsade fönstren mot nya fönster, som på intet sätt kan matcha originalfönstrens fina, smidiga och varierande utseende eller det fina ljuset och spelet i de gamla glasrutorna. De nya tilläggsfönstren, med sina smala bågar, ger ett optimalt ljusinsläpp och de smälter diskret in i den kulturhistoriskt värdefulla arkitekturen. Varken boende eller vårdpersonal behöver numera stå ut med ett dåligt inomhusklimat, och kommunen har fördel av en markant reducering av värmeförbrukningen.

+45 36 41 14 66