fbpx Skip to main content

SAMARBETSPARTNERS

Vi samarbetar med de mest kompetenta företagen i branschen

Center for Bygningsbevaring i Danmark erbjuder kurser och opartisk teknisk rådgivning om underhåll och renovering av äldre byggnader. Målgruppen är statliga och kommunala myndigheter, rådgivare, hantverkare och privata fastighetsägare. Center for Bygningsbevaring arbetar både med byggnadsminnesförklarade byggnader och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader, men även med mer vanliga hus i staden och på landet.

Outrup Vinduer og Døre A/S har under mer än 40 år producerat kvalitetsfönster och dörrar som passar varje tänkbar stilart. Stolta hantverkstraditioner och avancerad produktionsteknik är företagets styrka

Rolig Bolig ”Råd til mindre vejstøj i almene boliger” (Råd för minskat vägbuller i allmänna bostäder). En kampanj från danska Miljøministeriet, Landsbyggefonden & Socialministeriet.

    JAG VILL HA EN OFFERT

    +45 36 41 14 66