fbpx Skip to main content

LANDBOHØJSKOLEN

Det övergripande målet med projektet var att tilläggsfönstren inte skulle synas, men att effekten skulle kunna märkas.

Liksom för Köpenhamns universitet har Alu Design samarbetat med arkitektbyrån Rørbæk og Møller för att utveckla en lösning till Landbohøjskolen på Bülovsvej i Frederiksberg.

Precis som universitetsbiblioteket på Fiolstræde är även denna byggnad k-märkt. Den ritades av arkitekt Gottlieb Bindesbøll 1856 – alltså några år före universitetsbiblioteket.

Av hänsyn till den arkitektoniska anpassningen till byggnaden och de befintliga fönstren ville man att glasytan i ramarna skulle bli så stor som möjligt.  Kulturstyrelsen måste godkänna förslaget och det var flera hänsyn ifråga om användning och funktion av fönstren som skulle tas – till exempel var det ett krav att fönstren skulle vara öppningsbara för komfort och putsning samt vara hållbara, täta och lätta att använda. Det övergripande målet med projektet var, precis som på universitetsbiblioteket, att

tilläggsfönstren inte skulle synas men att effekten skulle vara märkbar.

Efter några mindre justeringar fungerar Landbohøjskolens nya tilläggsfönster som avsett och projektet avslutades med belåtenhet i mitten av 2013.

+45 36 41 14 66