fbpx Skip to main content

RØDOVREGAARD

Ett föreningshus i Rødovre kommun

Rødovregaard är den sista stora gården som finns kvar i den gamla byn Rødovre. Gården tillhörde samma släkt från 1770 till 1976, då Rødovre kommun köpte och renoverade den. Rødovregaard fungerar idag som aktivitetshus med möjlighet för lokala föreningar att kostnadsfritt använda huset till föredrag, konserter, föreningsaktiviteter o.s.v.

Bent Hansen, som leder den dagliga verksamheten på Rødovregaard, berättar att han ofta fick klagomål på grund av drag och kyla. ”Folk sa alltid att de blev kalla om den axel som var närmast fönstren, och år 2003, när våra värmeräkningar började stiga kraftigt i takt med att energipriserna ökade, bestämde vi oss för att ta tag i problemet.” Bent Hansen kände till det lokala företaget Alu Design, och han kontaktade företaget för att få en offert på tilläggsfönster till de sammanlagt 30 gamla järnfönstren i de sju lokalerna.

”Jag var ganska orolig för att det skulle besvärligt, rörigt och långdraget, men jag får erkänna att det gick exceptionellt bra. Hela processen, med måttagning, leverans och montering, gick faktiskt helt problemfritt. Själva monteringen, som var den del jag fruktade mest, tog inte mer än en dag.” Idag har Rødovregaard minskat värmeförbrukningen markant. Precis hur mycket det handlar om vet man inte exakt, bara att tilläggsfönstren för länge sedan betalat sig. Och Bent Hansen får inte längre några klagomål på drag och kyla.

+45 36 41 14 66