fbpx Skip to main content

SOPHIENBORG SKOLE

En grundskola i Hillerød

År 2006 öppnade Sophienborgskolen i utkanten av Hillerød – byggd på grunden till det gamla Sophienborg Gods och med godsets ramar bibehållna. Tanken bakom det nya skolprojektet var att skapa en institution utan skarpa gränser och med en mer öppen och flexibel användning av skolan, som skulle kunna fungera som ett nav för andra integrerade institutioner och omkringliggande bostadsområden, vilka i princip saknade lokal identitetskänsla.

”Man ville skapa ett multifunktionellt kvarterscentrum och en flexibel inlärningsmiljö med hjälp av dubbel användning av rummen, integration av rummens funktioner samt visuell överskådlighet”, förklarar arkitekt Lene Brix från Claus Bjarrum arkitekter, och forsätter: ”Man lade oerhört stor vikt vid att återanvända de historiska jordbruksbyggnaderna, som inte längre fyllde sin funktion, och vid att få de nutida byggnaderna och aktiviteterna att passa in i miljön. Men det har inte varit helt okomplicerat att bygga en modern skola i de gamla ramarna, där allt har plockats isär ända ned till grunden.”

Det var således helt otänkbart att byta ut de vackra gamla järnfönstren i stallängorna, som med sina 28 fack är Norra Själlands längsta korsvirkesbyggnad. I byggnaden finns idag ett lågstadium. De gamla fönstren är dock mer till glädje för ögat än till nytta, i alla fall om man ser till isoleringsmässiga aspekter, och lösningen har varit att bygga invändiga fönsterburspråk med tilläggsfönster från Alu Design. En lösning som inte kan ses utifrån, och som ger en harmonisk känsla inifrån.

+45 36 41 14 66