fbpx Skip to main content

BULLERISOLERING

Över 1 miljon danskar störs av trafikbuller i bostaden

Många danskar plågas av trafikbuller i sina hem. Den danska statens målsättning är att bullernivån i bostäder ska ligga under 55 db (A) utanför fönstren och maximalt på 30 db (A) innanför. Trafikbuller kan störa nattsömnen och nervsystemet, och hälsan kan utsättas för allvarlig press.

Undersökningar har visat att närmare 500 danskar dör en för tidig död varje år på grund av bullerproblem. Typiska dödsorsaker är hjärtattacker och blodproppar, orsakade av den stress som trafikbullret ger..

Myndigheterna har satt upp bullerskärmar längs motorvägarna, men det räcker inte. Det kommer att kosta miljarder om alla ska ha bullerskärmar, som dessutom inte förskönar gatubilden. I flervåningshus som ligger intill trafikerade stråk och vägar är den enda möjligheten till bullerisolering att fönstren förbättras. Alu Designs tilläggsfönster dämpar bättre än nya fönster, även sådana med ljudisolerande energirutor. Den billigaste lösningen för de flesta som plågas av buller är just ljudisolerande tilläggsfönster.

    JAG VILL HA EN OFFERT

    +45 36 41 14 66