fbpx Skip to main content

PRIVATA BOSTÄDER

Förbättrat inomhusklimat, mindre värmeförbrukning och effektiv bullerdämpning.

Du behöver inte bo i ett k-märkt hus, en gammal kyrka eller på ett gods för att få glädje av en väl genomtänkt, gedigen och diskret tilläggslösning.

Precis som med vanliga fönster gäller detsamma för tilläggsfönster. De kan förfula ditt hem och vara fula, klumpiga och opraktiska. Men de kan också vara det motsatta. Hos Alu Design har vi i årtionden arbetat med att utveckla en diskret och enkel lösning där tilläggsfönstren är nästan osynliga, men där effekten blir mycket tydlig.

Våra tilläggsfönster kan förbättra ditt inomhusklimat avsevärt och ge en märkbart effektivare värmeförbrukning. Men de kan också minska bullret från gatan avsevärt. Det kan vara trafikbuller, buller från byggen eller helt enkelt vanligt men störande nattbuller från hög musik eller skrålande människor som har fest.

    JAG VILL HA EN OFFERT

    +45 36 41 14 66