BEVARING AF GAMLE VINDUER

UNDGÅ KULDENEDFALD OG TRÆK, SÆNK VARMETABET OG MINIMER TRAFIKSTØJ

Kuldenedfald og træk

Med Alu Designs energiforsatsvinduer undgås kuldenedfald fra vinduet fordi vores kraftigt hjørnesvejsede gummilister forhindrer kondens mellem glassene. Dette har stor betydning for Deres velbefindende. Udover at kuldenedfald og kuldestråling i sig selv er ubehageligt, så skaber kuldenedfald også træk i resten af huset. Kulden falder ned fra vinduet, kryber hen over gulvet og er medvirkende til, at der kan føles fodkoldt.

 

 Varmetab

Danskerne kan spare milliarder og samtidig skåne miljøet ved montering af energi-forsatsvinduer. Ofte er kombinationen af et gammelt vindue og et forsatsvindue mere energibesparende end nye vinduer. Mange nye vinduer overholder ikke bygnings-reglementet med en samlet U-værdi for hele vinduet. Det vil sige både glas og rammme/karm på maksimum 1,8 W/mK. Energitabet gennem et nyt standard-dannebrogsvindue ligger typisk på 1,9 til 2,9 W/mK. Endvidere har mange nye vinduer kun en levetid på 20-25 år, mens gamle vinduer kan holde helt op til 200 år, hvis de vedligeholdes korrekt. Har man nogle smukke gamle og originale vinduer i sit hus, er det synd og skam ikke at passe godt på dem og modernisere dem med nye energi- forsatsvinduer.

Trafikstøj

Alu Designs energi-forsatsvinduer giver den bedste støjisolering på markedet, bedre end nye vinduer. Lydreduktionen vil for et nyt vindue ligge på 30-40 dB Rw, mens et gammelt vindue med et Alu Design energitermo-forsatsvindue vil have en lydreduktion på 40-45 dB Rw.

JEG ØNSKER ET TILBUD